ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2559,15:28  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..