ปฐมวัย

นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ
ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา โพฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0